sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

Home cennik

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k o  n a s
o nas

c e n n i k

Poniższy cennik obowiązuje przy zakupie licencji w ilości do 20 stanowisk. W przypadku zainteresowania zakupem w większej ilości licencji, proszę o kontakt w celu przygotowania oferty indywidualnej.

Jak kupić ?

W celu dokonania zakupu proszę o wykonanie przelewu zgodnie z cennikiem i pożądaną liczbą licencji - transfer bez split payment (mechanizmu podzielonej płatności) gdyż nie jestem czynnym podatnikiem VAT. Jeśli przed wykonaniem przelewu, życzą sobie Państwo otrzymać fakturę proforma, proszę o przesłanie odpowiednich danych do jej wystawienia (dane Nabywcy, nazwę programu i liczbę licencji).

Sprzedaż poszczególnych produktów odbywa się przez udostępnienie kodu aktywującego (pliku licencji) po otrzymaniu od Państwa drogą poczty elektronicznej potwierdzenia złożenia dyspozycji przelewu.

W treści Państwa korespondencji, obok potwierdzenia przelewu, proszę o wskazanie danych Nabywcy (nazwa, adres, nip) niezbędnych do wystawienia licencji i faktury.

Korespondencją zwrotną otrzymają Państwo trzy pliki:
- licencję,
- fakturę,
- certyfikat rejestracji oprogramowania wraz z umową licencyjną.

W przypadku wątpliwości związanych z ofertą lub innych pytań i uwag serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania.

Istnieje możliwość zlecenia modyfikacji Oprogramowania w celu dostosowania jego działania do Państwa indywidualnych potrzeb. W zależności od wartości licencji, zakresu modyfikacji i od nakładu pracy modyfikacja może być wliczona w cenę licencji lub odpłatna dodatkowo.Warunki licencji

Licencja uprawnia do nieograniczonego w czasie użytkowania zakupionej wersji Oprogramowania.

W przypadku powstania następnej wersji oprogramowania Nabywcy przysługuje uprawnienie do aktualizacji bezpłatnej lub obniżki ceny zakupu aktualizacji. Szczegółowo terminy upływu tych uprawnień określa Certyfikat Rejestracji Oprogramowania wydawany Nabywcy w momencie zakupu. Standardowo obowiązują:
- termin upływu uprawnienia do aktualizacji bezpłatnej: 3 m-ce od daty zakupu,
- termin upływu uprawnienia do 30% zniżki za aktualizację: 12 m-cy od daty zakupu.

Nabywca może przenieść licencję na inny posiadany komputer po uprzednim jej usunięciu z komputera, na którym była zainstalowana dotychczas.

Inne postanowienia umowy licencyjnej.Cennik detaliczny

Produkt

1 komputer

3 komputery

5 komputerów

49,00 zł

98,00 zł

147,00 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

39,90 zł

78,80 zł

99,90 zł

29,90 zł

59,80 zł

89,70 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

49,90 zł

89,90 zł

129,90 zł

49,90 zł

89,90 zł

129,90 zł

49,90 zł

89,90 zł

129,90 zł

39,90 zł

67,90 zł

92,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

67,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

67,90 zł

59,90 zł

99,90 zł

149,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

99,90 zł

(1) - comiesięczne bezpłatne aktualizacje do końca roku 2021
(2) - comiesięczne bezpłatne aktualizacje przez 11 m-cyPromocje

P R O M O C Y J N E pakiety produktów

1 komputer

3 komputery

5 komputerów

5 języków kwota słownie:
polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

87,00 zł

149,00 zł

199,00 zł

ustawowe odsetki i zryczałtowane koszty 40-100 eur:
kalkulator odsetek ustawowych i kosztów odzyskania należności

50,00 zł

99,00 zł

149,00 zł

5 rodzajów odsetek:
ustawowe, podatkowe, maksymalne, lombardowe, umowne

87,00 zł

149,00 zł

199,00 zł

5 lat kalkulator walut NBP:
2021, 2020, 2019, 2018, 2017

99,00 zł

198,00 zł

290,00 zł
Cennik hurtowy

W przypadku zainteresowania zakupem licencji w ilości większej niż 20, proszę o kontakt w celu przygotowania oferty indywidualnej.

Copyright © 2012 - 2021 Sebastian Brutanek